Contact opnemen:

Welke eisen stellen verzekeraars aan brandpreventie?

Een brand kan binnen een paar minuten jouw bedrijf verwoesten. Welke brandpreventie eisen verzekeraars?

Verzekeraars stellen eisen aan de brandpreventie voor zakelijke risico’s. Welke eisen stellen ze vaak en waar moet je zelf op letten wat betreft de brandveiligheid?

Inbraak is een belangrijk te verzekeren risico, maar de schade blijft in vergelijking met brand beperkt. Bij brand in een bedrijfspand loopt de schade bij snel blussen vaak al in de tienduizenden euro’s. Met een beetje pech loopt de schade in de honderdduizenden euro’s of zelfs nog meer. Verzekeraars stellen vaak eisen voordat ze een brandverzekering afsluiten voor het bedrijfspand en de inventaris.

Welke maatregelen moet je treffen aan brandpreventie?

De eisen die verzekeraars stellen zijn afhankelijk van de risico’s binnen het bedrijf en de locatie waar het bedrijf gevestigd is. Aan een restaurant worden andere eisen gesteld dan aan een garagebedrijf. Iedere onderneming heeft weer eigen risicofactoren. Die worden mede bepaald door de branche waarin het bedrijf actief is, maar ook door specifieke kenmerken van het bedrijf zelf. Brandpreventie is dus per bedrijf verschillend, maar er kunnen ook verschillen zitten tussen de eisen van de diverse verzekeraars. Toch komen de eisen vaak in grote lijnen wel overeen. Hieronder lichten wij een aantal veel voorkomende soorten brandpreventie toe.

Welke eisen of voorwaarden stellen verzekeraars vaak:

  • Voldoende brandblussers, die ook nog eens periodiek gecontroleerd worden;
  • Elektrische installaties moeten voldoen aan bepaalde normen;
  • Geen containers plaatsen en geen brandbare spullen opslaan tegen de gevel van het bedrijfspand of in de omgeving van het bedrijfspand (5 of 10 meter ervandaan);
  • Geen brandgevaarlijke werkzaamheden in het pand;
  • Verschillende afdelingen moeten goed van elkaar afgescheiden worden.

In de polis zijn de voorwaarden en de eventuele beperkingen opgenomen. Bij branchespecifieke eisen kunnen afwijkingen van de polisvoorwaarden vermeld staan in clausules die zijn opgenomen in de verzekeringspolis.

Verklein de kans op brand zoveel mogelijk

Je kunt verzekerd zijn tegen brand, maar voorkomen is beter. De impact van een brand is namelijk veel groter dan alleen de materiële schade aan het pand en de inventaris en goederen. Door goede werkinstructies kan brand vaak voorkomen worden. Door het netjes te werken en voorzichtig te zijn met gevaarlijke stoffen kun je de kans op schade al sterk verkleinen. Vergeet bijvoorbeeld niet om dagelijks voor de afsluiting nog even de keuken te controleren. Controleer ook of alle deuren en ramen goed afgesloten zijn. Inbraak moet je voorkomen, mede omdat dit ook weer brandstichting in de hand werkt.

Verzeker niet alleen de materiële schade

Bij een brand krijg je de materiële schade uitgekeerd van de brandverzekeraar, maar jouw schade is vaak veel groter. Tot de schade volledig hersteld is kun je waarschijnlijk niet jouw bedrijfsactiviteiten op volle kracht voortzetten. Dit kun je verzekeren met de bedrijfsschadeverzekering.

Zou je meer inzicht willen krijgen in je financiën?

Wij adviseren je graag.

Meer nieuws

No data was found

Limmen

Bloedjes & Eriks - Hypotheekspecialisten - Financieel Planners

Schagen

Bloedjes & Eriks - Hypotheekspecialisten - Financieel Planners