Contact opnemen:

Privacystatement

Hoe gaan wij om met je persoonsgegevens? 

Deze website is van Bloedjes & Eriks – Hypotheekspecialisten – Financieel Planners (Bloedjes & Eriks) geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75503964 en gevestigd op Schipperslaan 4H in Limmen. Bloedjes & Eriks slaat bij het gebruik van haar website bepaalde persoonsgegevens van je op die nodig zijn om jou optimaal van dienst te kunnen zijn. Bloedjes & Eriks gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op onze website kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?

Bloedjes & Eriks verwerkt bepaalde (persoons-)informatie van bezoekers wanneer zij deze website gebruiken. De verwerking van persoonsgegevens kan bestaan uit het verzamelen, vastleggen, bewaren, verstrekking door middel van doorzending aan bepaalde derden, ordenen, met elkaar in verband brengen. Welke informatie wij verwerken voor analytische doeleinden, kun je vinden in ons cookiebeleid. Bloedjes & Eriks wint met behulp van deze website diverse persoonsgegevens in voor de volgende doeleinden:

 • Om klantspecifieke berekeningen te maken voor je op basis van door jou ingevulde gegevens
 • Om een klantmap te creëren op onze servers waarin persoonlijke en financiële zaken worden bewaard
 • Om je gericht te kunnen informeren en voorstellen voor onze dienstverlening te kunnen doen
 • Om je financiële zaken zo efficiënt en eenvoudig mogelijk met derden te kunnen delen die ook betrokken kunnen zijn bij het regelen van jouw geldzaken

Met welke derden kunnen je persoonsgegevens door ons worden gedeeld?

Om jouw geldzaken efficiënt te kunnen regelen, delen we je gegevens met enkele derden. Dit zullen onder andere de volgende partijen kunnen zijn: 

 • Jouw Financieel Adviseur van Bloedjes & Eriks
 • Verzekeraars
 • (Spaar-)banken
 • Kredietverstrekkers
 • Hypotheekverstrekkers
 • Vermogensbeheerders
 • Softwareontwikkelaar van ons Klant Registratie Systeem (CRM)
 • Notarissen
 • Google formulieren van Google G-suite Business (verwerking in Europa)
 • Makelaars en/of taxateurs
 • Andere financieel dienstverleners betrokken bij de door jou gewenste of gevraagde advies- en bemiddelingsdiensten van Bloedjes & Eriks
 • Bureau(s) voor marketingondersteuning (alleen emailadressen en soms voor- én/of achternaam, expliciet géén andere persoonsgegevens)

Uiteraard delen we jouw persoonsgegevens alléén wanneer dit noodzakelijk is bij de uitvoering van onze dienstverlening voor jou, het inzichtelijk krijgen van jouw financiële situatie en het regelen van de door jou gewenste financiële producten.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Bloedjes & Eriks heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens tegen te gaan. 

Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://bloedjes-eriks.nl  én aan het groene slotje met bedrijfsnaam. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen. 

Zo weet je zeker dat je met Bloedjes & Eriks te maken hebt en niet met een nepsite. Zie je iets anders dan een groen slotje met onze bedrijfsnaam of twijfel je aan de echtheid, klik de site dan weg en waarschuw ons direct via contact@bloedjes-eriks.nl.

Binnen Bloedjes & Eriks hebben medewerkers alleen toegang tot die informatie die zij nodig hebben om werkzaamheden in jouw opdracht uit te voeren. 

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Iedere bezoeker waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, kan ons schriftelijk verzoeken om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Via een mail aan contact@bloedjes-eriks.nl kun je jouw gegevens opvragen of wijzigingen doorgeven. Sommige gegevens worden niet gewijzigd of verwijderd omdat voor bepaalde overeenkomsten en documenten een wettelijke bewaartermijn geldt van tenminste 5 of 7 jaar (Wet Financieel Toezicht en vanuit het Burgerlijk Wetboek)

Wijzigingen in ons privacyregelement

Ons privacyreglement is onderhevig aan wijzigingen als gevolg van wetsaanpassingen en/of veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wij raden je daarom aan om ons privacyreglement regelmatig te lezen en te controleren of deze is gewijzigd. Het kan zijn dat we je in de toekomst opnieuw om toestemming vragen voor het verwerken van (nieuwe) persoonsgegevens. Ook kunnen we jouw vragen om  reeds ingeleverde gegevens zoals een kopie paspoort opnieuw aan te leveren omdat we dat weer nodig hebben voor het verlenen van een dienst of voor bemiddeling van een financieel product. Heb je vragen over ons privacyreglement  of over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op via contact@bloedjes-eriks.nl

 

Gegevens naar ons verzenden

Als u gegevens (onversleuteld) per email, whattapp of andere manier naar ons doet toekomen, is dat voor uw eigen risico. Wij maken gebruik van een beveiligde website (https://), waar u uw gegevens kunt uploaden. 

Meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming? Klik hier.

Limmen

Bloedjes & Eriks - Hypotheekspecialisten - Financieel Planners

Schagen

Bloedjes & Eriks - Hypotheekspecialisten - Financieel Planners